Varnika Dokka,Thevina Vaishnavi Dokka,Shananda Varanavi Dokka 2020

Lighting Script

Ta Rita Jham Pushpanjali - Aiyndu Karathanai

Tisram Allarippu

\- Entire time, full wash

Kalyani Ragamalika Jathiswaram

full wash

Kali Kauthuvam

Muralinigoni (Bahudari Varnam)

Shambhu Natanam

Revathi Thillana

Pavamana Mangalam

full wash

© 2020 by Oak Fern Web Development